ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 3 และ TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.6 /ปวช. /ปวส. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รอบ TCAS 3 Admission 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 27 เม.ย. 63 รับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท. http://www.cupt.net

2. รอบ TCAS 5 Extra Lanna รับสมัครระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 18 พ.ค. 63 รับ ม.6 /ปวช./ปวส.

2.1 สมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 18 พ.ค. 63

2.2 หรือสมัครทางไปรษณีย์ งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 15 พ.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. กำหนดการรับสมัครรอบ TCAS 3 และ TCAS 5
  2. ใบสมัครรอบ TCAS 5
Scroll Up