ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการรับสมัคร

  รอบ 5 : ล้านนา รับตรง Extra Lanna

  ลำดับ
  รายการ
  กำหนดการ
  1
  รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
  ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิ.ย. 62
  2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านเว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
  11 มิ.ย. 62
  3
  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
  12 มิ.ย. 62
  4
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านเว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
  13 มิ.ย. 62
  5
  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php เพื่อชำระเงิน ณ ธนาคารกสิกรไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
  13 -14 มิ.ย. 62
  6
  วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
  17 มิ.ย. 62

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  รอบ 4 :TCAS 4 Admission (ม.6)

  ลำดับ
  รายการ
  กำหนดการ
  1
  รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท.URL : http://www.cupt.net
  9 – 19 พ.ค. 62
  2
  สอบสัมภาษณ์
  2 มิ.ย. 62
  3
  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
  5 มิ.ย. 62
  4
  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
  6 – 7 มิ.ย. 62
  5
  ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
  10 มิ.ย. 62
  6
  วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
  17 มิ.ย. 62

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  รอบ 3 : TCAS3 รับตรงร่วม (ม.6)

  ลำดับ
  รายการ
  กำหนดการ
  1
  รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ อปท.URL : http://www.cupt.net
  17 – 29 เม.ย. 62
  2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  9 พ.ค. 62
  3
  สอบสัมภาษณ์
  13 พ.ค. 62
  4
  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
  16 พ.ค. 62
  5
  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
  17 -20 พ.ค. 62
  6
  ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
  10 มิ.ย. 62
  7
  วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
  17 มิ.ย. 62

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

  ลำดับ
  รายการ
  กำหนดการ
  1
  รับสมัคร
   
   
  1.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  14 – 28 ก.พ. 62
   
  1.2 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Bh
  14 ก.พ. -14 มี.ค 62
   
  1.3 รับสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
  19 มี.ค. 62
   
  1.4 รับสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย (เฉพาะกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรมเท่านั้น)
  20 มี.ค. 62
  2
  สอบข้อเขียน (เฉพาะ ปวช./ปวส.)
   
   
  2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30 มี.ค. 62
   
  2.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  31 มี.ค. 62
  3
  ประกาศผลสอบข้อเขียน
  5 เม.ย. 62
  4
  สอบสัมภาษณ์
  11 เม.ย. 62
  5
  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
  18 เม.ย. 62
  6
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
  24 – 25 เม.ย. 62
  7
  ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์
  1 – 5 พ.ค. 62
  8
  ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษาใหม่
  10 มิ.ย. 62
  9
  วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
  17 มิ.ย. 62

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  รอบการรับสมัคร

  รอบ 1 :TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธ.ค. -31 ธ.ค. 61 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • รับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
  • ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  ***ไม่มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์

  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครทางไปรษณีย์ 15 – 28 ก.พ. 62 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  • รับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. – 14 มี.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qt
  • สมัครตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย 23 มี.ค. 62
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  ***มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  รอบ 3 : TCAS3 รับตรงร่วม (ม.6)

  • รับสมัครออนไลน์ 17 – 29 เม.ย. 62
  • ระดับ ม.6 เท่านั้น
  • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
  • เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ
  • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
  • รับสมัครทั่วประเทศ

  *** มีสอบสัมภาษณ์

  รอบ 4 :TCAS 4 Admission (ม.6)

  • รับสมัครออนไลน์ 9 – 19 พ.ค. 62
  • ระดับ ม.6 เท่านั้น
  • ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT
  • เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ
  • สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net
  • รับสมัครทั่วประเทศ

  *** มีสอบสัมภาษณ์

  รอบ 5 : ล้านนา รับตรง (ม.6/ปวช./ปวส.)

  • รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มทร.ล้านนา เชียงราย
  • เลือกได้ 1 สาขา
  • ค่าสมัคร 300 บาท

  *** มีสอบสัมภาษณ์

  หลักสูตรที่เปิดรับ

  กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา


  รหัส
  หลักสูตร
  คุณวุฒิที่รับสมัคร
  แผนรับ
  เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
  TCAS 1
  TCAS 2
  851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ม.6ทุกแผนการเรียน
  30
  2.50
  2.50
  151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกวิชา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  20
  2.50
  2.50
  153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สา ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
  30
  2.50
  2.50
  154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรม
  30
  2.50
  2.50
  155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  30
  3.00
  2.50
  156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  30
  2.50
  2.50
  157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี) ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
  30
  2.50
  2.50
  251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.00
  2.00
  253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  2.00
  2.00
  254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี); ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  30
  3.00
  2.50
  552 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
  30
  2.50
  2.50
  553 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  30
  2.50
  2.50
  554 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน ปกติ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
  25
  3.00
  2.50
  555 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ
  30
  2.50
  2.50
  557 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคพิเศษ (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
  20
  2.50
  2.50
  558 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
  20
  2.50
  2.50
  651 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  30
  2.00
  2.00
  653 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  60
  3.00
  2.50
  655 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
  30
  2.00
  2.00