โลโก้เว็บไซต์ 100 ปีธงชาติไทย ชาวมทร.ล้านนาร่วมใจร้องเพลงชาติไทย | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

100 ปีธงชาติไทย ชาวมทร.ล้านนาร่วมใจร้องเพลงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่  28 กันยายน 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์และคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยจวบจนปัจจุบันถือเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงความภูมิใจของคนในชาติที่พระองค์ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันแสดงถึงความเป็นเอกราชของคนไทยทั้งชาติ  บุคลากร มทร.ล้านนา จึงได้ร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกันกับคนไทยทั้งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา