โลโก้เว็บไซต์ พิธีสถาปนาราชมงคล มทร.ล้านนา ชร. | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีสถาปนาราชมงคล มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชาวราชมงคลจึงพร้อมใจกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถือเอาวันมหามงคลวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และให้โอวาสแก่บุคลากร นักศึกษา ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
           ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย, ชมรม Photo Club RMUTL CR