โลโก้เว็บไซต์ 30-11-60 มอบทุนแม่พิมพ์  | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

30-11-60 มอบทุนแม่พิมพ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ และปฏิบัติภาคเอกชนมอบทุนเรียนดี ต่อยอดการศึกษา
ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจากบริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd ) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรช่างกลโรงงาน (ป...