โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-14 | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-09-14

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูโดยส่งข้อเขียนความประทับใจทัี่ศฺษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูโดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเข้าร่วมประกวด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1