โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต
พุธ 23 สิงหาคม 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น.หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลพานและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ โถงอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา โดยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายให้ค... >> อ่านต่อ


STEM @ วันวิทยาศาสตร์ ณ สิริมาตย์เทวี
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีการปฎิบัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 34 ทั้งหมด 34