โลโก้เว็บไซต์ หล่อเทียนพรรษาของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญและวิศวกรรมไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หล่อเทียนพรรษาของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญและวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (22 มิถุนายน 2560) เวลา 7.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยวันนี้เป็นการหล่อเทียนของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาการบัญชีและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยต้นเทียนพรรษาที่ได้ทำการหล่อนี้จะได้นำไปถวายให้กับวัดต่างๆ ในตำบลทรายขาว ตำบลธารทองและตำบลต่างๆใกล้เคียง         

                 ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท