โลโก้เว็บไซต์ 14-09-2560 วันราชมงคล | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

14-09-2560 วันราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นวัตกรรมกรรมเพื่อชุมชนเชียงรายมทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแ...

คลังรูปภาพล่าสุด