โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมโยธา ร่วมใจพัฒนาพื้นที่บ้านหลังที่สอง | สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมโยธา ร่วมใจพัฒนาพื้นที่บ้านหลังที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจพัฒนาพื้นที่บ้านหลังที่สองของเรา โดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนร่วมกันสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อให้ไม่เกิดการท่วมขังของน้ำในบริเวณนั้น เป็นการบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้เรียนนำมาปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แข็งแกร่งพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยจิตใจอาสา ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย