โลโก้เว็บไซต์ 02-10-60 รับรางวัล talent mobility | สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

02-10-60 รับรางวัล talent mobility

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์ ในโครงการ  Talent Mobility เข้ารับรางวัล TM Network Best Performance โดยนายพรชัย ตร...

คลังรูปภาพล่าสุด