โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        คุณเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง Buding & Maintenance Manager   บริษัท Master Group Corporation (Asia) Limited  ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับรุ่นน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงตามตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มาให้กำลังใจและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

          นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวณัฐธิดา  ศรีวิชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยได้เข้ารับทุนเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อาคารพีดีเอ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2