โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และพัฒนา “บุคลากรตัวคูณ”ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และพัฒนา “บุคลากรตัวคูณ”ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือและเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง นำทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนาโนเทคโนโลยีระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี รอบชิงชนะเลิศ (National Science Project in Nanotechnology Contest 2017) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
              ผลการประกวดทีมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายทั้ง
2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานทางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ในงานInternational Nanotechnology Exhibition & Conference 2018 (Nano tech 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น  

 

          ทางศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ประจำภาคเหนือ หน่วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และพัฒนา “บุคลากรตัวคูณ” ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค