โลโก้เว็บไซต์ STEM @ วันวิทยาศาสตร์ ณ สิริมาตย์เทวี | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

STEM @ วันวิทยาศาสตร์ ณ สิริมาตย์เทวี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 16 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีการปฎิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยอาจารย์ ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย การนำความรู้ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และได้สาธิตวิธีการใช้โดรนเบื้องต้น โดยอาจารย์ศราวุธ เรือนศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน เป็นการบูรณาการในการจัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาสอดแทรก นำทีมโดยอาจารย์นิวัติ นวลกัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และทีมงาน STEM ณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท