โลโก้เว็บไซต์ อ.ยุรธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อ.ยุรธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดยอ.ยุรธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
อาจารย์ยุรธร  จีนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุ...

คลังรูปภาพล่าสุด