โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI-2018 02.11.2561 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI-2018 02.11.2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI-2018
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 โดย นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป...

คลังรูปภาพล่าสุด