โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและงานทะเบียนปฏิทินกิจกรรมล่าสุด