โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2564 - 25 สิงหาคม 2564

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา