โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปีที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากร และสำนักงานบัญชีคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาพลักษณ์ใช่ บุคลิกชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ
พุธ 26 เมษายน 2560

          วันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 8.30 น. สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาพลักษณ์ใช่ บุคลิกชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชี
เสาร์ 22 เมษายน 2560

          สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA Training Program)” ขึ้น ในระหว่าวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งจะยังผลสำเร็จไปยังตัวนักศึกษาและอาจารย์ และเพื่อเป็นการพัฒนาวงการวิชาชีพบัญช... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4